جديدترين ها

اسپیلت کانال سقفی  سه فاز  UB61 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB61 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB61 ال جی اسپیلت سه فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB61 ظرفیت 6..

12,200,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی  تک فاز  UB60 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB60 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB60 ال جی اسپیلت تک فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB60 ظرفیت 6..

12,200,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی  سه فاز  UB49 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB49 ال جی

اسپیلت کانال سقفی سه فاز UB49 ال جی اسپیلت سه فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB49 ظرفیت 4..

11,800,000 تومان

اسپیلت کانال سقفی  تک فاز  UB48 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB48 ال جی

اسپیلت کانال سقفی تک فاز UB48 ال جی اسپیلت تک فاز اینورتر (کم مصرف) کانسیلد داکت سرد و گرم مدل: UB48 ظرفیت 4..

11,800,000 تومان